โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : .เกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ทักษ์ดนัย เทพวงศ์ ด.ช.ดนุนันท์ แถมเพ็ชร ด.ช.บัณฑิต เวทยายงค์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2558,21:19   อ่าน 326 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กชกร สายแวว และด.ช.พงศกรณ์ โกเมศ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2556,15:36   อ่าน 434 ครั้ง