โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
ผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ศรีสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/03/2013
ปรับปรุง 17/04/2019
สถิติผู้เข้าชม 74315
Page Views 87921
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี
3 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี
4 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี
5 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี
6 โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) จ.ป.ร. กระบุรี 077880878
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี
8 โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี
9 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี 891217
10 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี
11 โรงเรียนกระบุรี น้ำจืด กระบุรี
12 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี
13 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี
14 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี
15 โรงเรียนบ้านน้ำแดง น้ำจืดน้อย กระบุรี
16 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี
17 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี
18 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี
19 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี 0-7784-6301
21 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี
22 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี
23 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี
24 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี
25 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี
26 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี
27 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี
29 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี
30 โรงเรียนชมน์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์
31 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์
32 โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์ 077-897126
34 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์
35 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์
36 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์
37 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์
38 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์
39 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา กะเปอร์
40 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์
41 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 077-828056
42 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0-7789-0096
43 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์
44 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางพระเหนือ ละอุ่น
45 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น
46 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น
47 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร บางพระเหนือ ละอุ่น
48 โรงเรียนบ้านบางนา บางพระใต้ ละอุ่น
49 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 077-880022
50 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น
51 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น 077-989916
52 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 0-7784-7039
53 โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น
54 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น
55 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น
56 โรงเรียนสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
57 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ
58 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ 0-7784-4301
59 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ
60 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
61 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 0-7784-4282
62 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 077-874061
63 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 077-874212
64 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ
65 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ
66 โรงเรียนบ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง
67 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง
68 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง
69 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง
70 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร บางนอน เมืองระนอง
71 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง
72 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง
73 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง 0-7781-1660
74 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง
75 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง
76 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง
77 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง 0-7782-1460
78 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง
79 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง
80 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง
81 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง
82 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง
83 โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูด เมืองระนอง
84 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง
85 โรงเรียนบ้านละออง ราชกรูด เมืองระนอง
86 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง
87 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง
88 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาว เมืองระนอง
89 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง
90 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง
91 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง
92 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง
93 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยาม เมืองระนอง
94 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง
95 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
96 โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง
97 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง
98 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
99 โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
100 โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง
101 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง