โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
ปฐมวัย

นางสุภัสสรา กาญจนโนภาส
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นายคฑากร เพชรแบน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวคำเพียร สง่าศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็ก