โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
78 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-989916
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาสึขาว ฯ ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านขจัดภัย เรื่อง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2562,13:12   อ่าน 69 ครั้ง